Serviciile noastre sunt orientate spre perfecţionarea sistemului financiar-contabil al întreprinderii fiind astfel structurate încât să poată răspunde atât nevoilor societăţilor nou înfiinţate cât şi celor care se află în plin proces de dezvoltare. Ele acoperă toate aspectele contabile: de la înregistrarea lunară a documentelor contabile, la întocmirea şi certificarea situaţiilor financiare ale întreprinderii urmărind o imagine cât mai fidela a situaţiei economice a societăţii.

În ceea ce priveşte consultanţa fie că este vorba de un proiect nou investiţional sau de optimizarea oricărei alte probleme din domeniul financiar contabil, experienţa noastră vă stă la dispoziţie. Mai exact aria de lucrări acoperită de societatea noastră cuprinde următoarele servicii:

1. Servicii Financiar-Contabile:

Consilierea in intocmirea documentelor contabile primare

Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare

Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori

Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii

Intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari, Registrul-Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de Evidenta Fiscala

Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale Intocmirea balantei de verificare lunara

Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale

Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare

Informarea lunara a conducerii societatii despre rezultatele financiar-contabile

Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, inocmirea documentelor de plata a acestora

Intocmirea si depunerea situatiei financiare semestriale

Intocmirea si depunerea bilantului contabil

Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende

Obtinerea de certificate de atestare fiscala

Elaborarea rapoartelor financiare necesare dosarelor de credite, leasing.

Consultanta privind legislatia financiar-contabila strict legata de obiectul de activitate

Informarea permanenta si in timp util a conducerii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil

2. Servicii Contabilitate Primara:

Contabilitatea Registrului de Casa

Contabilitatea notelor de intrare – receptie (NIR-uri)

Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie

3. Alte Servicii:

Consultanta si Analiza Financiar-Contabila.

Consultanta privind Fiscalitatea, optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare si cu specificul domeniului de activitate al societatii.

Relatii cu Autoritatile Statului: Administratiile Financiare, ITMB, INS.

Asistenta pentru organizarea departamentului financiar-contabil.

Organizarea administrativa si informatica a afacerii dvs.

Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.

Refacerea evidentei contabile.

Verificarea si certificarea bilanturilor contabile.